ATTRACS ONLINE TRANSPORT MANAGEMENT SYSTEM

Attracs Onlinen tuomat hyödyt

Attracs Online on kehitetty tulevaisuuden kuljetus- ja logistiikkayrityksille. Meillä on 20 vuoden kokemus tietojärjestelmien kehittämisestä logistiikka-alalle tehokkaiden ja kannattavien kuljetusten takaamiseksi. Attracs Online on kuljetusalan toiminnanohjausjärjestelmä, joka perustuu kuljetustoimeksiantojen joustavuudelle. Asiakkaan rahti sekä kulloinenkin tarve määrittää, miltä kuljetustehtävät näyttävät. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että kuljetustoimeksiannot suunnitellaan reaaliajassa ilman kiinteitä reittejä.

Attracs Online -toiminnanohjausjärjestelmän avulla kuljetussuunnittelijat rakentavat aina optimaaliset kuljetusratkaisut rahdin sekä käytettävissä olevan kuljetuskapasiteetin perusteella. Attracs Online mallintaa operatiivista toimintaa – tapahtumia ei rekisteröidä, vaan ne suoritetaan virtuaalisesti todellisuutta vastaavalla tavalla.

DYNAAMISET REITIT

Dynaamisin reitein kohti tulevaisuutta

Maailma muuttuu, kuten myös logistiikkajärjestelmät sekä kuljetusala. Globaalissa taloudessa pärjäämisen ja kehittymisen elinehtoja ovat kustannustehokkaiden logistiikka- ja kuljetuspalvelujen suunnittelu sekä toteutus. Attracs Online -toiminnanohjausjärjestelmä takaa yrityksellesi parhaat edellytykset löytää tehokkaimmat kuljetusratkaisut ja parantaa näin kannattavuutta. Jakeluketjun täytyy sopeutua entistä paremmin kohti ihannemallia pyrkivään maailmaan. Se tarkoittaa, että tavaravirrat ovat aina Just In Time. Entistä tärkeämmäksi muodostuu myös toimeksiantojen joustavuus.

Attracs Online optimoi tavaravirrat ja maksimoi voitot

Attracs Onlinen ja dynaamisten reittien avulla kuljetusyritykset löytävät parhaat ratkaisut tavaravirroille. Samanaikaisesti maksimoidaan logistiikkayrityksen tuotto per kilometri. Attracs Onlinea voidaan käyttää myös Supply Chain Management -järjestelmänä, jolloin sen avulla voivat minimoida kuljetus- ja logistiikkakustannuksensa esimerkiksi kaupan ja teollisuuden alan yritykset.

Kuljetustapahtumat suoritetaan Attracs Online -toiminnanohjausjärjestelmässä todellisuutta vastaavalla tavalla, joten kaikkien yhteistyökumppaneiden on helppo pysyä perillä asioiden tilasta, kun oikea tieto on aina saatavilla oikeaan aikaan. Tämän ansiosta myös lähetysseurannasta sekä statushistoriasta tulee luonnollinen osa tietovirtaa.

REAALIAIKAINEN KANNATTAVUUSLASKELMA

Minimoi tyhjät kilometrit - paranna kannattavuutta

Attracs Online toiminnanohjausjärjestelmä logistiikkayrityksille antaa edellytykset kustannustehokkaan kuljetus- ja logistiikkaketjun suunnittelemiseen sekä sen kannattavuuden seurantaan reaaliajassa. Kuljetussuunnittelijan tehtävä helpottuu merkittävästi, kun hän voi kannattavuuslaskelmien ansiosta seurata reaaliajassa, mitkä tavaroiden, ajoneuvojen ja reittien yhdistelmät ovat kannattavimmat.

LÄPINÄKYVYYS

Attracs Online huomioi kokonaisuuden

Attracs Online toiminnanohjausjärjestelmä logistiikkayrityksille antaa yleiskuvan koko kuljetus- ja logistiikkaketjusta sekä takaa liiketoiminnan läpinäkyvyyden. Tämä helpottaa niin yrityksen johdon, kuljetussuunnittelijoiden, terminaalihenkilökunnan, kuljettajien ja trukinkuljettajien kuin kaikkien muidenkin asianosaisten työtä. Läpinäkyvyys johtaa kannattavampaan lopputulokseen kaikilla tasoilla sekä pysyvästi parempiin suorituksiin.

YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISET KULJETUKSET

Säästä luontoa

Ympäristöystävällisten kuljetusten toteuttamisen perustana ovat juuri edellä mainitut tekijät, kuten tyhjien kilometrien minimointi sekä kuormien optimointi. Ympäristöystävälliset kuljetukset edellyttävät ennen kaikkea tehokasta logistiikkaa sekä kannattavuuden reaaliaikaista laskentamahdollisuutta. Attracs Online -toiminnanohjausjärjestelmässä logistiikkayrityksille kannattava logistiikka sekä ympäristöystävälliset kuljetukset kulkevat käsi kädessä.

MODUULIT

HUOLINTA

Attracs Online toiminnanohjausjärjestelmä pitää huolta kokonaisuudesta sellaisten huolintayritysten puolesta, jotka suorittavat kuljetustoimeksiantoja vain osittain tai joilla ei ole kokemusta niiden hoitamisesta. Huolintatoimeksiannot suunnitellaan aina kuljetuskumppanin vastuita myöten. Kuljetustilaukset ja muut kuljetustehtävät tapahtuvat jatkuvassa läpinäkyvässä prosessissa.

  • Asiakassopimukset
  • Tilaukset/Varaukset
  • Huolinta
  • Tullaus
  • Tilitys
  • Laskutus

KULJETUSSUUNNITTELU

Attracs Online -toiminnanohjausjärjestelmä on kehitetty tehokasta logistiikkaa varten. Se antaa kuljetussuunnittelijoille mahdollisuuden muttaa kuljettajien toimeksiantoja jälkikäteen, päivän aikana ilmaantuvien uusien tilanteiden mukaisesti – esimerkiksi uusien tilausten saapuessa. Kuljetussuunnittelijoiden tärkein tehtävä on siis suunnitella mahdollisimman kannattavat reitit. Attracs Online -toiminnanohjausjärjestelmä helpottaa tehtävää merkittävästi, koska kuljetussuunnittelijat voivat seurata reaaliajassa, mitkä ajoneuvot ja reitit muodostuvat kannattavimmiksi.

  • Attracs Online -toiminnanohjausjärjestelmän reaaliaikainen tuottavuuslaskin ohjaa kuljetussuunnittelijoita parantamaan tuottoa per kilometri ja kannustaa suunnittelemaan mahdollisimman korkean kaluston täyttöasteen.
  • Kaupan ja teollisuuden alan yritykset, jotka vastaavat itse logistiikastaan, voivat minimoida logistiikka- ja kuljetuskustannuksensa hoitamalla koko jakeluketjunsa Attracs Online -toiminnanohjausjärjestelmän avulla.

HUB-/TERMINAALIKÄSITTELY

Attracs Online -toiminnanohjausjärjestelmän avulla myös terminaalikäsittelystä tulee osa kuljetusten suunnitteluprosessia. Trukinkuljettajat sekä HUB- ja terminaalihenkilökunta saavat nopeasti yleiskuvan saapuvista ajoneuvoista sekä lastattavasta tai purettavasta rahdista. Kaikki tapahtumat – lastaukset ja kuormien purkamiset – näkyvät kuljetussuunnitelmassa reaaliajassa. Reaaliaikainen kuljetussuunnitelma auttaa myös tavaroiden sijainnin paikallistamisessa.


MOBILE CLIENT

Attracs Mobile Client (AMC) -työkalun avulla kuljetussuunnittelijat voivat kommunikoida kuljettajien kanssa. AMC soveltuu niin isommille laitteille kuin matkapuhelimillekin. Lisäksi älypuhelimille ja tableteille on oma AMC web-sovelluksensa. Koska AMC on integroitu Attracs Online -toiminnanohjausjärjestelmään, kaikki viestit ja toimenpiteet näkyvät myös AMC:ssa reaaliajassa. Näin kuljettajat saavat matkapuhelimiinsa aina ajantasaisen tiedon reittivalinnoista sekä rahdin määränpäästä.


BUSINESS INTELLIGENCE

Ainutlaatuiset kehitysmenetelmämme sekä Attracs Online -toiminnanohjausjärjestelmässä piilevä tiedon jäsentämismahdollisuus sallivat analyysien tekemisen mistä liiketoimintanäkökulmasta tahansa. Operatiivinen toiminta – kaikki tehtävät ja tapahtumat – mallinnetaan todellisuudesta ja toteutetaan virtuaalisesti Attracs Online -toiminnanohjausjärjestelmässä. Tämä mahdollistaa edistyksellisten ja yksityiskohtaisten laskelmointiraporttien tekemisen. Se myös kehittää yrityksen toimintamalleja, sillä Attracs Online -toiminnanohjausjärjestelmän avulla liiketoimintatiedon hallinta paranee, jolloin opitaan tekemään parempia päätöksiä niin operatiivisesti, taktisesti kuin strategisestikin.


SYSTEM INTEGRATION

Attracs Online -toiminnanohjausjärjestelmä on helppo integroida asiakkaan ERP-järjestelmään, kuten SAP:iin tai Microsoft Dynamics NAViin. Attracs Onlinen integroiminen yhteistyökumppanin tai viranomaisen käyttämään järjestelmään on myös mahdollista.